Skrolla ner

Currently möjliggör styrning av flexibla energiresurser

Installationer av flexibla energiresurser utgör en betydande potential för effektivisering av energisystemet. Det kan bidra med såväl frekvens- som effektreglering som optimering av elleverantörers handel.

För att nyttja denna potential krävs teknik som integrerar en mångfald av resurser, samt kunskap om resursers egenskaper och resursägares prioriteringar.

Currently är länken mellan resursägare och elmarknaden och skapar värde för

resursägare / prosumenter

genom att kapa effekttoppar, förskjuta elanvändning till tider med lägre elpris eller få betalt för att stötta elnätet

elmarknadsaktörer

genom att tillgängliggöra resurser för systemtjänster åt elnätsoperatörer och erbjuda elhandlare och balansansvariga kontroll över abonnenters elkonsumtion

samhället

genom att effektivisera användning av befintlig infrastruktur och tillåta större andel förnybar elproduktion


Med Currently kan ett batterilager användas för att

Är du elhandlare, nätägare, batteritillverkare eller fastighetsägare?

Låter detta intressant?

Kontakta:

Samuel Wingstedt

Produktansvarig

samuel.wingstedt@checkwatt.se

+4676-235 18 30